اسلاید: شبکه های بی سیم

اسلاید: شبکه های بی سیم

اسلاید: شبکه های بی سیم

این اسلاید به معرفی تکنولوژی شبکه های بی سیم می پردازد که در دو قالب power point و PDF  به تعداد 62 صفحه تهیه شده است، 

 

 

فهرست مطالب

 

1 ............................ مقدمه 

2 ............................ روش های ارتباطی بی سیم

3 ............................ توپولوژی ها

4 ............................ عناصر فعال شبکه های بی سیم

5 ............................ برد و سطح پوشش

6 ............................ چرا Wi-Fi؟

7 ............................ wi-Fi چگونه کار میکند؟

8 ............................ کاربردهای Wi-Fi

9 ............................ دلایل رشد و نقاط ضعف

10 ............................ امنیت شبکه بی سیم

11 ............................ کنترل در برابر حملات DoS

12 ............................ رمز نگاری شبکه بی سیم

13 ............................ قابلیت ها و ابعاد امنیتی استاندارد 802.11

14 ............................ تکنولوژی رادیویی Wi-Fi

15 ............................ ترکیب سیستم Wi-Fi با رایانه 

16 ............................ پیاده سازی شبکه های WiMax

17 ............................ نتیجه گیری